Marifooncursus online

Deze cursus leidt jou op voor het examen Basiscertificaat Marifoon.
Met dit certificaat op zak mag je een normale marifoon aan boord hebben.
Als je een marifoon met GMDSS aan boord wil, dan moet je een extra examen afleggen.
GMDSS wordt gebruikt als je de volledige beschikking wil hebben over Digital Selective Calling (DSC).
Het Basiscertificaat + GMDSS-module = MARCOM-B. (B staat voor Beperkt).
Naast het MARCOM-B bestaat er ook MARCOM-A. (A staat voor Algemeen).
De term Algemeen komt uit de beroepsvaart. Deze beschikte al veel eerder over radiocommunicatie. Pas later werd het ook , in beperkte mate, opengesteld voor de recreatievaart.