Radio-zendontvanger

Preview

Een marifoon is een radio-zendontvanger. Het is een apparaat waarmee je een gesproken bericht kan uitzenden en ontvangen.
In het Engels: Transmitted Message (TX) en Received Message (RX).

De radiosignalen bestaan uit een gesproken bericht dat wordt toegevoegd aan een draaggolf. De draaggolf zorgt er voor dat het radiosignaal over grote afstand kan worden getransporteerd. Aan de ontvangende kant wordt de draaggolf er afgehaald, waarna het bericht via een luidspreker wordt weergegeven.

Vaak wordt een marifoon afgekort met VHF. Dat komt omdat de frequenties van de draaggolven in het zo genaamde gebied liggen van de Very High Frequency (VHF).

Een vaste VHF-marifooninstallatie bestaat uit een:

  • microfoon met een Press-To-Talk (PTT-schakelaar);
  • marifoon;
  • antenne;
  • accu.

Tijdens het indrukken van de PTT-schakelaar wordt er een draaggolf uitgezonden en kan er een bericht worden ingesproken.

Portofoons heb je in VHF– en UHF-draaggolffrequenties
UHF staat voor Ultra High Frequency.
Het nadeel van een portofoon is:

  • de batterij moet regelmatig worden opgeladen;
  • door de korte en lage antenne, is het bereik beperkt.

Portofoons mogen slechts aan boord worden gebruikt als er tevens een vaste VHF-installatie aanwezig is.
Recreatievaart is hiervan vrijgesteld. De watersporters mogen dus gebruik maken van een portofoon.

Scanning is het uitluisteren van kanalen waarop activiteiten plaatsvinden.
Dual watch wordt gebruikt om automatisch het oproep- en noodfrequentie (VHF kanaal 16) in de gaten te houden.
Een simplex-kanaal is een kanaal waarbij de draaggolffrequentie voor zenden en ontvangen overeenkomen.

Voor alle marifoons geldt dat:

  • scanning: op binnenwater moet zijn uitgeschakeld;
  • dual watch-functie: op binnenwater moet zijn uitgeschakeld;
  • testen mag alleen op een simplexkanaal.

Probeer de knoppen van deze marifoon te vinden.

Hieronder vind je de bedoeling hiervan.

16:     (kanaal 16) hiermee kan direct worden overgeschakeld naar het noodkanaal 
D/W: 
(Dual watch) gelijktijdig uitluisteren van 2 kanalen (in Nederland verboden)
1/25: (Power) regelt laag of hoog zendvermogen
     (Dimmer) regeling van de verlichting
SQ:    (Squelch) instelling ruisdrempel (van atmosferische ruis)
VOL: (Volume) regelt geluidssterkte en als de knop geheel naar links wordt gedraaid, zal de marifoon worden uitgeschakeld.

Low power is “gereduceerd zendvermogen”  (tussen 0,5 – 1 Watt). Dit wordt toegepast bij verkeer met bruggen, sluizen, radarposten en havenautoriteiten.

High power is “niet gereduceerd zendvermogen” (tussen 6 – 25 Watt). Dit wordt gebruikt om grote afstanden te overbruggen. Als de antenne hoog genoeg is tot ongeveer 20 mijl.

Rondzingen kan ontstaan doordat de volume-instelling van de luidspreker te hoog staat of je staat met de microfoon te dicht bij de luidspreker.

 Maak vragen om jezelf te testen.

Je moet minimaal 70% scoren om door te gaan naar de volgende les.
Vanaf een score van 70% zie je de juiste antwoorden bij de vragen.
Bij een score van minder dan 70% zie je de antwoorden niet en is het belangrijk om de les nog eens goed door te lezen!

 

Back to: Cursus > Techniek