Van het privacybeleid van Jansen Vaaropleidingen mag u het volgende verwachten:

Jansen Vaaropleidingen respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Jansen Vaaropleidingen draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwd ook vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om onze dienstverlening aan u zo goed mogelijk te laten verlopen. Verder hebben wij uw gegevens nodig als u een bestelling plaatst. Bestellingen worden in samenwerking met geselecteerde partners verzorgd. Jansen Vaaropleidingen zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend aan onze partners ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Jansen Vaaropleidingen gebruikt de verzamelde gegevens onder andere om de volgende diensten te leveren:

Over ons beleid

Het privacybeleid, samen met onze Algemene Voorwaarden, geeft aan hoe we uw gegevens verzamelen en verwerken op onze websites, en in al onze software en apps en andere diensten. We zullen dit beleid van tijd tot tijd herzien om ervoor te zorgen dat het up-to-date is en blijft. Als we wijzigingen aanbrengen, plaatsen we hier de nieuwste versie. Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen zullen wij dat duidelijk maken.

Ons privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Waarom en hoe gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is om de door u gevraagde producten en diensten te leveren, wanneer dit nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor normale zakelijke doeleinden zoals uiteengezet in dit beleid.

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen best veel gegevens. Over uw bezoek aan de site en uiteraard over uw bestellingen. Wij verzamelen echter alleen die gegevens die nodig zijn om onze website en dienstverlening te optimaliseren en om producten en diensten aan u te kunnen leveren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens alleen zolang we deze nodig hebben of hiertoe verplicht zijn om juridische redenen. De meeste gegevens zijn anoniem, zodat u hiermee niet kunt worden geïdentificeerd. We behandelen gegevens op verschillende manieren, al naargelang het doel waarvoor ze worden gebruikt, maar u kunt ons op elk gewenst moment vragen om uw gegevens te verwijderen. Uitgezonderd die gegevens waarvan wij juridisch verplicht zijn die te bewaren.

Hoe en met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens alleen met derden als dat noodzakelijk is voor de levering van onze diensten en producten, of als wij daar juridisch toe verplicht worden. Om een bestelling te bezorgen moeten wij bijvoorbeeld een afleveradres delen met de bezorger. En de Belastingdienst kan inzage vragen in onze financiële administratie en door ons verzonden facturen.

Wij delen nooit meer informatie dan nodig. De postbode heeft dus alleen uw naam en afleveradres nodig. Een fullfillment partner heeft voldoende aan een ordernummer, een piklijst met de producten die u bestelde en het adres waar het pakje heen moet.

Wij verkopen uw gegevens niet.

Hoe houden we uw gegevens veilig?

Het beschermen van uw privacy vinden wij minstens net zo belangrijk als u dat vindt. Daarom gebruiken wij een combinatie van methoden en technieken.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of een van de websites raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken om uw gegevens te beveiligen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. De WEB-site van Jansen Vaaropleidingen wordt gehost bij Yourhosting.

Waar slaan we uw gegevens op?

Uw gegevens worden digitaal opgeslagen op servers die in beheer zijn van Yourhosting en op de server van Jansen Vaaropleidingen. Uw gegevens worden alleen verwerkt door bedrijven die passende waarborgen bieden voor de informatie die zij verwerken.

Hoe worden uw gegevens gebruikt voor advertenties?

Wij werken samen met Google. Dat betekent dat Google gegevens van uw bezoek aan onze website gebruikt om u op andere websites passende advertenties van onder andere producten van Jansen Vaaropleidingen te tonen. Gegevens over uw bezoek aan de website zijn altijd anoniem.

Deze informatie gebruikt Google om advertenties beter op uw specifieke interesses af te stemmen. Google heeft geen inzage in uw persoonlijke gegevens zoals die eventueel bij Jansen Vaaropleidingen bekend zijn.
Als u hier meer over wilt weten leest u hier verder …

Juridische grondslag

Volgens de privacywetgeving en -regels moeten er ‘juridische gronden’ zijn om uw gegevens te gebruiken. Wij hebben gegevens van u nodig vanwege de contractuele afspraken tussen u en Jansen Vaaropleidingen, zoals bijvoorbeeld de aankoop van een product of uw recht op garantie. Dit is het geval bij:

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we uiteraard ook aan uw privacy. Dit geldt voor:

We kunnen ook een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer wij fraude vermoeden. En soms heeft u ons zelf toestemming gegeven om uw gegevens te gebruiken, zoals wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens

We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers (in geval van garantie of speciale acties), productondersteuning, betaalpartners en IT-dienstverleners. Bijvoorbeeld bezorgers moeten uw bestelling afleveren op het juiste adres. Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra wij u persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van uw interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens Jansen Vaaropleidingen, tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens.

Jansen Vaaropleidingen zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan onze partners ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling of de dienstverlening. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In principe bewaren wij uw gegevens zolang als het nodig is, tenzij u ons vraagt deze te verwijderen. Sommige gegevens moeten een bepaalde termijn bewaard worden vanwege wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld voor de belastingen. Veel gegevens zijn anoniem en dus niet terug te leiden tot uw persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres en bijvoorbeeld wat u bij ons bestelde bewaren wij zo lang als dat van u mag.

Wat zijn uw rechten?

Uiteraard blijft u de baas over uw gegevens. Wilt u inzage krijgen in uw persoonsgegevens en een kopie ontvangen? Of wilt u de gegevens wijzigen, verwijderen, gebruik beperken of uw e-mailvoorkeuren aanpassen? Geen probleem. U kunt dit zelf doen in uw gebruikersaccount. Of u laat het ons weten per post of e-mail. Op die manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden of aangeven dat u vindt dat uw privacy zwaarder weegt dan ons belang. In dat geval bekijken we de situatie opnieuw.

Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan in uw gebruikersaccount of via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

Wij willen zeker weten dat u écht bent wie u zegt dat u bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen. Uiteraard doen wij dat alleen wanneer daartoe aanleiding is.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres. Dat moet schriftelijk zodat wij kunnen controleren of u diegene bent over wie u informatie opvraagt.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hieronder vermelde adres. Dat moet schriftelijk zodat wij kunnen controleren of u diegene bent over wie u informatie opvraagt.

Vragen of klachten

Indien u nog vragen heeft over het privacy beleid van Jansen Vaaropleidingen, dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van ons privacybeleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Wanneer u niet tevreden bent over hoe Jansen Vaaropleidingen omgaat met uw privacy kunt u contact opnemen met de privacy-autoriteit.

Wie zijn wij?

www.cursusvaarbewijs.nl  is een website van Jansen Vaaropleidingen.
Jansen Vaaropleidingen staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland onder: 32093314 en het B.T.W.-nummer is: NL.0794.50.076.B.01

Ons vestigingsadres is
Agaatvlinder 46
3822 AZ  Amersfoort
Nederland
t. +31 (0)6-23061917
e-mail: jansen@cursusvaarbewijs.nl

Contact opnemen via de e-mail is uiteraard de snelste weg.

Tot besluit

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons op het hierboven vermelde adres.

Geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan contact op met onze klantenservice.