Ga naar de inhoud

proefexamens

Proefexamen vaarbewijs

Maak proefexamens, zodat je niet het hele cursusboek opnieuw hoeft door te lezen.

Door het maken van online proefexamens vaarbewijs train je jezelf om met succes examen te doen. Daarom zijn deze heel geliefd.
Op basis van het CBR-examen hebben wij proefexamens samengesteld. Je oefent dus echte vragen uit het examen. Benieuwd wat je al weet?

Bij elke vraag kan je om een toelichting (feedback) vragen.

Tot 2004 waren de examenvragen algemeen bekend. Je kunt ze nog steeds vinden in cursusboeken, CD-roms en diverse internetsites. Inmiddels zijn de meeste vragen vervangen. 

Vanaf 2004 zijn de examenvragen geheim en ook de manier van de vraagstelling is veranderd. Hiermee wordt voorkomen dat de vragen uit het hoofd worden geleerd. Het CBR zegt op dit moment 1000 vragen in voorraad te hebben. De proefexamens die wij aanbieden zijn actueel (2023). Ze zijn samengesteld dankzij de medewerking van onze cursisten die examen hebben gedaan. De vragen zijn afgestemd op de toetsmatrijs van het CBR. Ook de volgorde en de puntentelling zijn hetzelfde als op het CBR-examen. Bij elke vraag, kan je om een toelichting vragen. Het antwoord wordt dan duidelijk uitgelegd.

Proefexamen marifooncertificaat

Marifoonexamen oefenen

Wil jij online marifoonexamens oefenen?

De examenvragen zijn afkomstig van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en zijn de afgelopen jaren door ons verzameld. Dan kon omdat we namens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur examens hebben afgenomen.

Bij elke vraag kan je om een toelichting vragen. Hiermee kan je het antwoord duidelijk uitgelegd krijgen (feedback). Dus de oefenexamens zijn heel leerzaam.

Probeer gratis een paar voorbeeldvragen.