proefexamens

Proefexamens vaarbewijs

Maak proefexamens, zodat je niet het hele cursusboek opnieuw hoeft door te lezen.

Door het maken van online proefexamens vaarbewijs train je jezelf om met succes examen te doen. Daarom zijn deze heel geliefd.
Op basis van het CBR-examen hebben wij proefexamens samengesteld. Je oefent dus echte vragen uit het examen. Benieuwd wat je al weet?

Bij elke vraag kan je om een feedback vragen.

Tot 2004 waren de examenvragen algemeen bekend. Je kunt ze nog steeds vinden in cursusboeken, CD-roms en diverse internetsites. Inmiddels zijn de meeste vragen vervangen. 

Vanaf 2004 zijn de examenvragen geheim en ook de manier van de vraagstelling is veranderd. Hiermee wordt voorkomen dat de vragen uit het hoofd worden geleerd. Het CBR zegt op dit moment 1000 vragen in voorraad te hebben. De oefenexamens die wij aanbieden zijn actueel (2021). Ze zijn samengesteld dankzij de medewerking van onze cursisten die examen hebben gedaan. De vragen zijn afgestemd op de toetsmatrijs van het CBR. Ook de volgorde en de puntentelling zijn hetzelfde als op het CBR-examen. Als je een vraag fout beantwoordt, volgt er automatisch een uitleg. Deze uitleg zie je ook als je als antwoord voor het “?” kiest.

Proefexamens marifooncertificaat

Marifoonexamen oefenen

Wil jij online marifoon-examens oefenen?

De examenvragen zijn afkomstig van het Agentschap Telecom en zijn de afgelopen jaren door ons verzameld. 

Als je een vraag fout beantwoort, dan volgt automatisch de uitleg (feedback) ervan. Dus de oefenexamens zijn zeer leerzaam.

Probeer gratis een paar voorbeeldvragen.