Vuilwatertank of een zuiveringsvoorziening?

Lozing van ongezuiverd toiletwater door pleziervaartuigen leveren met name voor zwemmers een risico op, omdat deze activiteiten vaak in elkaars nabijheid plaatsvinden.

Een vuilwatertank is een prima oplossing om te gebruiken als tijdelijke opslag van sanitair afval. De meeste havens hebben de mogelijkheid om deze tank te legen.

Sinds 1 oktober 2019 mag toiletwater via een zuiveringsvoorziening worden geloosd in het oppervlaktewater.
In deze regelgeving wordt bepaald dat, indien geborgd is dat via het toilet uitsluitend urine wordt geloosd, dit niet gezuiverd hoeft te worden. Dit om de reden dat normaliter in urine geen relevante hoeveelheden bacteriƫn aanwezig zijn.

Lees alle informatie hierover in: Regeling lozen van toiletwater vanaf een pleziervaartuig.