Voorbeeld
Voorlezen

Radio-zendinstallatie

Een marifoon is een radio-zendinstallatie.
In deze les proberen we je uit te leggen hoe een marifoon werkt. Vergunninghouders van zenders, zoals radioamateurs en professionals, moeten hier alles van weten. Eigenaren van marifoons hoeven geen vergunning te hebben om de zenden, waarover later meer. Zij moeten wel de basiswerking van een zender weten.

Werking van de marifoon

Door te spreken, maken we luchttrillingen (spraak).
We kennen allemaal de truc met de twee conservenblikken verbonden met een vliegertouwtje.

Weten we nog hoe dit werkte?

Een microfoon zet spraak om in elektrische trillingen en uit de luidspreker horen we de spraak.

Door een koperdraadje.

Bij een zender worden elektromagnetische trillingen door een antenne uitgestraald. Als deze snel genoeg trillen, kunnen deze heel ver weg door andere antennes worden opgevangen.

Tijdens het zenden zal een marifoon het spraaksignaal toevoegen aan een bepaalde hoge elektromagnetische trilling (de draaggolf).
Aan de ontvangende kant wordt deze draaggolf eraf gehaald, waarna een luidspreker de spraak weergeeft.
De ontvanger moet zijn afgesteld op dezelfde draaggolf als waar de zender op uitzendt.

Zender:
Ontvanger:

spraak + draaggolf = radiosignaal
radiosignaal – draaggolf = spraak

Deze manier van optelling wordt modulatie genoemd. Het woord modulatie is voor het marifoonexamen niet van belang.

De draaggolf vervoert de spraak door de lucht

Marifoon installatie

Een vaste marifooninstallatie bestaat uit een:

  • marifoon;
  • microfoon met een Press-To-Talk (PTT-schakelaar);
  • antenne;
  • accu.

Marifooninstallatie

Tijdens het indrukken van de PTT-schakelaar wordt een draaggolf uitgezonden en kan een bericht worden ingesproken.

Draaggolven, waar normale marifoons gebruik van maken, liggen tussen de 156 MHz en de 162,4 MHz. (In de volgende les meer hierover.)
In de radiowereld noemt men dit frequentiegebied: Very High Frequency (VHF). Marifoons worden daarom vaak VHF-installaties genoemd.
Portofoons maken gebruik van VHF– of UHF-draaggolffrequenties.
UHF is een afkorting voor Ultra High Frequency. De draaggolffrequenties zijn dan ultra hoog (dus nog hoger).
Nadelen van portofoons zijn:

Portofoons mogen slechts aan boord worden gebruikt als er tevens een vaste VHF-installatie aanwezig is.
Recreatievaart is hiervan vrijgesteld. Watersporters mogen daarom gebruik maken van een portofoon in plaats van een vaste marifooninstallatie.

Je kan een marifoon afstemmen op een kanaal.
Elk kanaal is gekoppeld aan één of twee vaste draaggolven (in de volgende les meer hierover).
Scanning is het uitluisteren van meerdere kanalen waarop activiteiten plaatsvinden.
Dual watch wordt gebruikt om automatisch oproep- en noodfrequenties (respectievelijk de kanalen 10 en 16) gelijktijdig uit te luisteren.

Knoppen op een marifoon

Op elke marifoon zul je knoppen vinden. Bij de ene zal de bediening iets anders zijn dan bij de andere. In principe vind je bij elke marifoon een aantal basisknoppen. Kijk rustig naar de onderstaande animatie.

Knoppen en toetsen op een marifoon
marifoon

Probeer de knoppen van deze marifoon te vinden.

Hieronder vind je de bedoeling hiervan.

KnoppenToepassing
16Direct overschakelen naar dit noodkanaal (kanaal 16). 
D/W(Dual watch) Gelijktijdig uitluisteren van 2 kanalen (in Nederland verboden).
1/25(Power) Regelt laag of hoog zendvermogen.
0 t/m 9Intoetsen van een kanaalnummer
(Dimmer) Regeling van de display verlichting.
SQ(Squelch) Instelling ruisdrempel (van atmosferische ruis).
CCorrigeren van vorige intoetsingen
VOL(Volume) Regelt geluidssterkte. Als de knop geheel naar links wordt gedraaid, zal de marifoon worden uitgeschakeld (OFF-stand).
Knoppen op een marifoon

Low power is “gereduceerd zendvermogen”  (tussen 0,5 – 1 Watt). Dit wordt toegepast bij verkeer met bruggen, sluizen, radarposten en havenautoriteiten.

High power is “niet gereduceerd zendvermogen” (tussen 6 – 25 Watt). Dit wordt gebruikt om grote afstanden te overbruggen. Als de antenne hoog genoeg is, kan dat tot ongeveer 20 mijl.

De dimmer wordt vaak gebruikt door zeilschepen. Zij kunnen op die manier de accu sparen. Bij hen wordt tijdens het varen de accu niet opgeladen.

Voor alle marifoons geldt dat:

Rondzingen kan ontstaan doordat de volume-instelling van de luidspreker te hoog staat of je staat met de microfoon te dicht bij de luidspreker.
Het geluid dat de microfoon ingaat zal versterkt uit de luidspreker komen en weer de microfoon ingaan enz. Daarom heet dit rondzingen.

Als je deze cursus hebt gekocht kan je de controlevragen over deze les maken.
Kies dan voor “TEST ZIEN”.
Je moet minimaal 70% scoren om door te gaan naar de volgende les (op het examen moet je ook 70% van de vragen goed hebben).
Daarom kunnen we je deze cursus garanderen.
Als je zakt voor het examen krijg je het cursusgeld terug.

Vanaf een score van 70% zie je de juiste antwoorden bij de vragen.
Bij een score van minder dan 70% zie je de antwoorden niet en is het belangrijk om de les nog eens goed door te lezen!
Kies dan voor “Reset” en maak de vragen daarna nog eens.

Terug naar: Online cursus Marifoon > Techniek