Ga naar de inhoud

Lijst met begrippen voor het vaarbewijs

Lijst van voorkomende begrippen in Klein Vaarbewijs examens

Deze lijst is bedoeld als hulpmiddel voor de kandidaten van het examen Klein Vaarbewijs 1 en 2. De lijst is een opsomming van niet alledaagse woorden en begrippen (nautische terminologie en vakjargon) die in examenvragen kunnen voorkomen. De lijst is zeker niet allesomvattend en zal regelmatig worden aangevuld. Er kunnen aan deze lijst geen rechten ten aanzien van het daadwerkelijk afgelegde examen en aan een eventuele examenuitslag worden ontleend.

 

Achterbolder
Achterspring
Achterschip
Achtertros
Achteruit slaan
Afmeerverbod
Afmeren
Afsluiter
Afvarend
Ankeren
Ankerketting
Ankerlijn
Ankerpeiling
Ankerplaats
Attentiesein

Baggerschip
Baggerwerktuig
Bakboord
Bakboordboeg
Bakboordroer
Bakboordwal
Bakboordzijde
Baken
Beaufort
Bebakening
Benedenwinds
Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaringen op zee (BVA)
Beperkt groot vaarbewijs
Betonning
Betonningsrichting
Bezeild
Binnenbesturing
Binnenboordmotor
Binnengland
Binnenlopen
Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
Binnenvaartreglement/regeling
Binnenvaartsluis
Binnenvaartwet
Boeg
Boegschroef
Boei
Bol
Bolder
Boordlicht
Boordnet
Bootshaak
Bovenwinds
Brandklasse
Brandweerboot
Brughoogte
Buitenboordmotor
Buitengland
Butaangas

Cardinaal markeringssysteem
Cilinder

Dagteken
Diabolo
Diepgang
Diepsteken
Dode hoek
Dodemansknop
Door spierkracht voortbewogen schip
Doorvaarthoogte
Draaicirkel
Draaikolk
Driekleurenlicht
Drijvend werktuig
Drukbus
Duwbak
Duwstel
Dwarswind

Engte

Gasbun
Gekoppeld samenstel
Geluidsein (geluidssein)
Gestrekte koers
Gevarenklasse
Gieren
Goed zeemanschap GPS (MOB)
Groot vaarbewijs

Halve wind
Hefbrug
Heklicht
Hekschroef
Hinderlijke waterbeweging
Hogedrukgebied
Hogerwal
Hoofdvaarwater
Hoogteschaal
hPa

In de wind opdraaien Isobaren

Joon

Kajuit

Kajuitmotorboot
Kanaalpeil (KP)
Karakter van een licht
Keerplaats
Kegel
Keren
Kiellinie
Kikker
Klein vaarbewijs
Klokslagen
Koelwateralarm
Koelwaterpomp
Koers
Koerslijn
Kopbolder
Korte stoot
Krabben
Krib
Krimpende wind
Kruisende koers
Kruissnelheid
Knalgas

Lagerwal
Landvasten
Lange stoot
Lateraal betond vaarwater
Laveerverbod
Laveren
Lenspomp
Lichtboei
Lichtenlijn
Lichtkarakters (F, Fl, LFl, Iso, Oc, Q, VQ, W, R, G)
Lichtopstand
Ligplaats
Lijwaarts
Lijzijde
Linkse schroef
Loefwaarts
Loefzijde
Lood of dieptemeter
Loodsboot
Luchtdruk

Marifoon
Marifoonkanalen
Meetvaartuig
Middenbolder
Middenvaarwater
Midscheeps Mistsein
Mof
Motorboot
Motorbun
Motorsailer
Motorschip
Motorzeiler

Nautisch veiligheidsverkeer
Navigatieverlichting
Nederlandse territoriale zee
Nevenvaarwater
Niet bezeild
Niet geassisteerd duwstel
Normaal Amsterdams Peil (NAP)

Onder zeil varen
Onderbroken licht
Onderdoorvaart
Onderwatertoilet
Onmanoeuvreerbaar
Ontmeren
Ontmoeten
Opdraaien
Opkruisen
Oplopen
Opvaart

Pakkingdrukker
Parachutelichten
Passagiersschip
Passantensteiger
Peddel
Peiling nemen
Peilschaal
Pictogram
Planeren
Politieboot
Propaangas

Radar
Radarreflector
Rechtse schroef
Reddingsboei
Reddingsboot
Reddingsvest
Regeling snelle motorboten
Registratieteken
Remmingwerk
Rijkswaterstaat (RWS) Rijnvaartpolitiereglement (RPR)
Roer
Roeiboot
Roerganger
Rondgaan
Rondom schijnend licht
Ruime wind
Ruimende wind
Ruit

Scheepslengte
Scheepsvaartreglement Eemsmonding (SRE)
Scheepsvaartreglement Kanaal Gent- Terneuzen (SRKGT)
Scheepsvaartreglement Westerschelde (SRW)
Scheepsvaartverkeerswet (SVW)
Scheidingston
Schipper
Schot
Schroefaskoker
Schroefeffect
Schroefwater
Schuimblusser
Schutten
Sector
Seinvlag
Signi-betonningssysteem
Sleep
Sleepboot
Sluis
Snel schip
Snelle motorboot
Snelvaargebied
Spiegel
Spring
Stilstaand water
Stootwil
Stremming
Stroomopwaarts
Stroomafwaarts
Stuurboord
Stuurboord op stuurboord
Stuurboordboeg
Stuurboordroer
Stuurboordwal
Stuurboordwalplicht
Stuurboordzijde
Stuurwiel
Stuwpeil (SP)

Tegengestelde koers
Tegenstroom
Ten anker liggen / gaan
Thermische beveiliging
Toplicht
Topteken
Tros

Uitluisteren
Uitwijken

Vaargeul
Vaarrichting
Vaarsnelheid
Vaarverbod
Vaarwater
Vaarweg
Vaarwegbeheerder
Vaarwegdiepte
Variatie
Vaste brug
Vastvaren
Veerdienst
Veerpont
Veiligheidsgordel
Veiligheidslijn
Verkeersteken
Vingersteiger
Visserschip
Voor de wind
Vóór stroom
Voorbijlopen
Voorrang verlenen
Voorschip
Voorspring
Voortstuwing
Voortstuwingsmotor
Voortros
Vrij varen
Vuilwatertank

Walspanning
Waterniveau
Waterscooter
Waterverplaatsing
Wetboek van Koophandel
Wieleffect
Wierfilter
Windvang
Woelig water

Zuiging
Zwemvest