Proefexamens

Vaarbewijs

Maak hier de beste proefexamens die je op internet kunt vinden.

Waarom de beste proefexamens hier te vinden zijn?
Tot 2004 waren de examenvragen algemeen bekend. Je kunt ze nog steeds vinden in cursusboeken, CD-roms en diverse internetsites. Inmiddels zijn de meeste vragen uit die tijd vervangen.
Vanaf 2004 zijn de examenvragen geheim en ook de manier van de vraagstelling is veranderd. Hiermee wordt voorkomen dat de vragen uit het hoofd worden geleerd. Het CBR zegt op dit moment 1000 vragen in voorraad te hebben.
De proefexamens die wij je hier aanbieden zijn actueel. Ze zijn samengesteld dankzij de medewerking van onze cursisten die examen hebben gedaan.
De vragen zijn afgestemd op de toetsmatrijs die het CBR toepast.
Ook de volgorde en de puntentelling zijn hetzelfde als op het CBR-examen.
Als je een vraag fout beantwoordt, volgt er automatisch een uitleg.
Deze uitleg zie je ook als je als antwoord voor het “?” kiest.

Voorbeeldvragen deel 1 Voorbeeldvragen deel 2

Marifoon

De examenvragen zijn afkomstig van het Agentschap Telecom en zijn de afgelopen jaren door ons verzameld.

Als je een vraag fout beantwoordt, volgt er automatisch een uitleg.
Deze uitleg zie je ook als je als antwoord voor het “?” kiest.

Maak eerst gratis een aantal voorbeeldvragen voor het Basiscertificaat Marifoon.
Wil je een volledig proefexamen maken? Dat kan natuurlijk ook.

Voorbeeldvragen Proefexamen